torsdag, 21 mars 2019

Tävlingsrutiner

Skrivet av  Publicerad i Stallbacken torsdag, 30 januari 2014 00:00
Betygsätt den här artikeln
(0 röster)

Alkotest
skall göras av tävlingsdagens samtliga aktuella körsvenner/ryttare. Alkoholtesten sker på inskrivningen senast 60 minuter före tävlingsdagens första uppsittning.

Banveterinär
finns på övre våningen ovanför tränarrummet eller vid defileringsvolten.

Barfota/Skoinformation
för tävlingsdagens samtliga lopp ska meddelas till inskrivningen senast 15 minuter före den utsatta starttiden till lopp 1.
Informationen lämnas muntligt till inskrivningen eller per telefon 0142-825 12.
Om särskilda skäl kräver detta får tränare fram till defilering byta från barfota till skor. Att byta från skor till barfota är ej tillåtet efter ovan nämnda tidpunkt.
Underlåtenhet att lämna information, liksom felaktig information, medför påföljd.

Bestraffningar
meddelas till berörda körsvenner/tränare muntligt av måldomarnämnden eller ekipagekontrollanten.


Boxlistor

delas ut av vakt vid passage in till stallområdet. Finns även anslagna på gäststallar och inskriving.

Defilering
Samling sker i defileringsvolten på innerplan. Själva defileringen sker, med eller utan checkrem, i vänstervarv mitt i banan.

Diskvalifikation
utropas i högtalarna och den diskvalificerade hästens nummer anges på displayerna vid mål och 500-metersmarkeringen. På oddsindikatorn ersätts eventuella oddset för diskvalificerad häst med ett streck.

Dopingprov
sker i provtagningsstallet under inskrivning/tränarrum.

Förhörsrummet
finns på inskrivningen.

Gästboxar
är rengjorda, kontrollerade och därefter plomberade med s k buntband. Om Du av ett eller annat skäl inte vill acceptera den box Du blivit tilldelad - anmäl detta till inskrivningen innan Du tar den i bruk. Har Du väl ställt in hästen i boxen har Du också accepterat densamma.
All form av medicinering i gäststallarna är förbjuden.

Hjälmöverdrag
för montéryttare avhämtas på inskrivningen.

Icke startande häst
kan tränas på tävlingsbanan fram till första loppets defilering. Sådan häst skall anmälas till inskrivningen och utrustas med gul/grön nummerbricka.

Identifiering
sker vid provtagningsstallet under inskrivning/tränarrum.

Materialfel
åtgärdas i materialstallet vid tävlingsbanans utfart.

Montévåg
är placerad på inskrivningen. Invägning skall ske senast 45 minuter före. Utvägning omedelbart efter loppet.

Nummertecken
avhämtas på inskrivningen.

Omklädningsrum
för herrar finns i stora gäststallet. Damernas omklädningsrum är beläget på baksidan av stallcafét.

Prisceremoni
och intervjuer sker på där för anlagd yta vid mål men utanför själva tävlingsbanan. Detta innebär att värmningar kan fortgå i såväl rät- som bakvarv utan att aktiviteterna stör varandra.

Provstart med startbil
Startbilen kör, efter samling, inför den första provstarten ett drygt varv i lugnt tempo för att sedan släppa vid startplatsen på upploppsrakan. Därefter en “vanlig” start. För båda bilprovstarterna gäller samling vid 500-metersmarkeringen och start vid 2140.
Under pågående bilprovstart får endast i bilprovstart deltagande ekipage uppehålla sig på tävlingsbanan. Övriga hänvisas till defileringsvolten på innerplanen.
Mantorps startbil har rak vinge.
Fr o m 1 maj 2018: Inför autostartlopp i klasser upp till 100.000 kr, arrangeras en extra bilprovstart efter defileringen för aktuellt lopp, då 3.30 återstår till start. De som inte önskar delta uppehåller sig för allas säkerhet på bortre långsidan.

Tränarrummet
är beläget i samma byggnad som inskrivningen och är avsett för dagens aktuella körsvenner och tränare.

Värmningsslinga
är belägen vid hagarna utmed banans “bortre långsida”.

Övernattning
Om boxplats önskas natten före eller efter tävlingarna, meddela sekretariatet senast förmiddagen två dagar före tävlingsdagen.Senast ändrad onsdag, 27 februari 2019 14:12

Annons - Sponsorer

Våra sponsorer

ahmans.jpgexeo.jpgforsbergs.jpgostkustens.jpgvallagruppen.jpgahmans.jpgexeo.jpgforsbergs.jpgostkustens.jpgvallagruppen.jpg